Het Bestuur

Het bestuur van Kunst & Cultuurcentrum Sint-Cecilia Eke:

Voorzitter: Martens William
Ondervoorzitter,Secretaris: Boterman Luc
Penningmeester: Dekens Rita
Bestuurders: D’Hollander Johan
  Taerwe Jan
  Danneels Philippe
Dagelijks bestuur: De Wilde Mireille