Tijdens de 2de wereldoorlog

De fanfare viel stil in 1939.

Vanaf oktober 1939 kende de fanfare moeilijke momenten. Niks meer tot mei 1941. Dan begonnen ze terug aan enkele uitstappen, maar in maart 1942 viel alles definitief stil.
Op 5 september 1944 werd Eke bevrijd door Britse tanks en … de fanfare herbegon praktisch diezelfde dag. Maar er was amper geld in kas, dus gingen ze op pad om geld in te zamelen (tegenwoordig heet dat sponsors zoeken). Met dat geld kocht men instrumenten en huurde men spelers in van buiten de gemeente. In de zomer van 1947 werd de naam Sint-Cecilia aangenomen.
Van dan af namen ze terug deel aan : processies, patroonsvieringen, jubileums en andere manifestaties. Het leefde weer.

Tijdens de 2de wereldoorlog

 

 

De Eeuwfeesten

Niet het eeuwfeest van Sint-Cecilia, maar wel van België. 1830 – 1930.

De fanfare nam deel aan het groots opgevat eeuwfeest te Eke. En hoe?
Een uittreksel uit een muziekblad in 1930 geeft de impact van onze fanfare weer.

Eeuwfeest

De verdere jaren dertig werden voor onze fanfare gekenmerkt door veel uitstappen en ... veel plezier.

De vrije droom

 

50 Jaar voorzitter en oorlogsmiserie

Burggraaf Desmaisières de Wault ( 47 jaar burgemeester van Eecke) was de eerste 50 jaar voorzitter van onze fanfare. Zijn lustrum viel dus tijdens de eerste wereldoorlog en kon dus niet gevierd worden. Hij overleed bovendien in 1916.

Zicht op de zandstraat WO1

De muzikanten moesten tijdens die oorlog hun koperen instrumenten verstoppen voor de vijand. De prijs die Eecke betaalde voor de bevrijding in 1918 was enorm. Meer dan 75% van de 460 huizen werden vernield. Ook de kerk werd geraakt door een enorme ontploffing. Slechts één, maar de schade was enorm.

WO1 ravage

Vanaf 11 november kwamen de instrumenten weer boven water en …. Kon de’ ammesure’ gescherpt worden. We konden weer blazen!

 

Vlak voor de 2de wereldoorlog

Tot 1935 was het café waar de fanfare haar repetities hield, ver buiten het dorp gelegen.
In 1935 verhuisden ze echter naar de hoek van Stationsstraat en Steenweg: naar café du Nord. Dit café, annex slagerij, werd uitgebaat door Cyriel Vuyghe , voorvader van huidig spelend lid : Mieke Vuyghe.

Cafe du Nord

In de vroege jaren dertig waren er gemiddeld 10 optredens buitenshuis. Dat ging goed tot en met 1938.  Begin 1939 trokken ze met 40 man naar Rijsel, waar ze met een Waalse fanfare van 50 man verbroederden. Ze traden samen op en hadden een gigantisch succes.

Op 1 september 1939 brak de tweede wereldoorlog uit. Vanaf dat moment was het slappe kost, hoe kan het anders?

 

 

Oprichting St.-Cecilia op 26 november 1865

Het begon allemaal in de oude kerk van Eke, waar in 1862 een kerkkoor- het Xaverianenmuziek- werd opgericht. De zangers wilden echter meer muziek maken en daarom werd op 26 november 1865 het fanfaregezelschap opgericht. Al snel hadden ze 40 spelende leden. Even snel hadden ze 43 ereleden.

Men kan vermoeden dat deze laatsten vooral geïnteresseerd waren in de ambiance van de festivals die bezocht werden.

Reeds na één jaar bestaan organiseerde St Cecilia zelf een festival. De toegangsprijs was 50 centimen, wel iets minder dan onze huidige 50 cent. Uiteraard speelden de toenmalige herbergen een grote rol in de ontwikkeling van de fanfare. In 1866 waren er in Eke 29 herbergen. Dit groeide aan tot 62 herbergen in 1900. Tegenwoordig is het iets minder.

 

Na de grote oorlog: feesten!

In de zomer van 1919 werden er in Eke, zoals in vele andere gemeenten rond Eke, een groot vredesfeest gehouden. Ook de fanfare ontbrak niet, want er waren verschillende familieleden van mensen uit de fanfare gesneuveld. Dit feest had plaats aan de oude, gebombardeerde kerk, plaats waar nu het monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen staat. Reden waarom de fanfare sedertdien gevraagd wordt om de jaarlijkse herdenking daar muzikaal te ondersteunen.

Vredesfeest 1919

Zeker vanaf 1923, maar mogelijk reeds vanaf 1918 was Henri D’Hollander, grootvader van huidig bestuurslid Johan D’Hollander, voorzitter van de fanfare. Hij bleef aan het roer staan tot 1940.

Henri D'Hollander

Op 17 augustus  1921verwierf de ‘Fanfaren van Eecke bij Gent’ de titel van Koninklijke maatschappij. Die oorkonde verdween echter tijdens de volgende oorlog. In 1958 bekwam het muziek een copie, die vermeldde : ‘Fanfare Sint-Cecilia uit Eke’.

 

Eerste Lustrum 16 augustus 1891

Eerste LustrumIn 2015 viert Sint Cecilia zijn zesde lustrum.

We kunnen toch niet onderdoen voor de vorige vijf lustrums. Reeds bij het eerste lustrum zijn ze er ferm ingevlogen. Op 16 augustus 1891 vierde de’ Fanfaren’ zijn eerste lustrum. De meeste andere fanfares kwamen met de trein en die reden toen blijkbaar nog stipt. Immers na de aankomst van de trein uit Gent werd er stipt om 3 uur vertrokken aan het station van Eke.

De Stationsstraat was toen nog in aanleg en daarom ging het via de cafés van de Plaanstraat naar Eke-dorp. In de Stationsstraat waren er toen immers nog geen cafés.

Op de affiche hierbij, zie je dat alle andere muziekmaatschappijen een eigen naam hadden. Echter niet voor Eke, zij worden overal vermeld als ‘Eecke Fanfaren’. De benaming Sint-Cecilia dateert van na 1921, jaar waarin de fanfare koninklijk werd. Vermoedelijk is het echter pas van na de tweede wereldoorlog, toen de fanfare terug actief werd.